Treng du lokale?

Leige grendehuset? Møte? Konfirmasjon? Bursdag?

Grendahuset på Barmen er godt eigna som både møte- og festlokale.

Ta kontakt med bygdelaget!
Image link

Salen i grendahuset har god plass om ein vil feire noko saman med fleire. Her er det feiring av nasjonaldagen. (Foto: Håvar Fagerli)

Grendahuset på Barmen er godt eigna som både møte- og festlokale. 

Selskap av ulike slag som bryllaup, bursdagar, konformasjonar og liknande: kr. 20,-/person (min.kr. 600,-)

Mindre arrangement (møter): Kr. 400,-

Arrangement med inntekter av sal: 10% av netto inntekt (min. kr. 600,-)

Grendahuset vert ikkje utleigd til overnatting. Unntak: Skuleklassar med elevar frå Barmen. Foreldra er då ansvarlege. Pris: Grunnpris kr 600 +kr 20 pr. stk.

Ved leige av huset til private tilstellingar kan huset takast i bruk dagen før til førebuing og dagen etter til opprydding utan ekstra leige. Samling av gjester fleire dagar på rad gjev ny stykk pris pr festdeltakar.

Kontakt:
Barmøy bygdelag
v/leiar Hanne Marie Utvær
hutvaer@hotmail.com
Mobil: 911 02 779

Image link

Det er siste åra blitt utbygd eit større parkeringsareal rundt grendahuset. (Foto: Håvar Fagerli)

Image link

Grendahuset er godt eigna til kurs og møter. (Foto: Håvar Fagerli)