Barmøy bygdelag

Barmen.no

 

Foto: Håvar Fagerli

Barmøy bygdelag

6715 Barmen

Adventskafè gav alle inntektene til Selje sjukeheim

Meir om Barmen og ferjetilbodet.

Kaker: Kaker var berre litt av det som stod på menyen denne laurdagen (Foto; Håvar Fagerli)

barmen.no: Håvar Fagerli

30.11.2014

Ein gjeng driftige damer på Barmen arrangerte laurdag 29. november adventskafè og salsmesse i grendahuset. På førehand hadde dei bestemt at alle inntektene frå kafèen skulle gå uavkorta til Selje sjukeheim. I tillegg vart alle innkjøp av mat og råvarer til kafèen sponsa av Barmøy gjestehus AS. I løpet av laurdagen vart det òg arrangert lotteri til inntekt for sjukeheimen, der alle utstillarane på salsmessa sponsa gevinstane.

Middag: Middagen smakte fantastisk.  (Foto: Håvar Fagerli)

barmen.no © 2017

Sida er utforma av ein fjellar