Barmøy bygdelag Foto: Håvar Fagerli
Barmøy bygdelag 6715 Barmen Ferjeruter Barmsund-Barmen:

20.06. - 21.08.2017

Frå Barmen/from the Island:

Måndag

Monday

Montag

Tysdag

Tuesday

Dientstag

Onsdag

Wednesday

Mittwoch

Torsdag

Thursday

Donnerstag

Fredag

Friday

Freitag

Laurdag

Saturday

Samstag

Søndag

Sunday

Sonntag

0615

0650

0835

1130

1200

-

1415

1610

1640

1930

2130

0615

0650

0835

1130

1200

-

1415

1610

1640

1930

2230

0615

0650

0835

1130

1200

-

1415

1610

1640

1930

2130

0615

0650

0835

1130

1200

-

1415

1610

1640

1930

2130

0615

0650

0835

1130

1200

-

1415

1610

1640

1930

2130

0615

-

0900

1130

-

1320

-

1615

-

-

2045

-

-

0945

-

-

1320

-

1615

1715

1845

2105

Meir om Barmen og ferjetilbodet.

*Behovsrute som må tingast ruta før på telefon 911 89 343                 

 

Frå Barmsund/from the Mainland

Måndag

Monday

Montag

Tysdag

Tuesday

Dientstag

Onsdag

Wednesday

Mittwoch

Torsdag

Thursday

Donnerstag

Fredag

Friday

Freitag

Laurdag

Saturday

Samstag

Søndag

Sunday

Sonntag

0630

0720

0920

1145

1220

-

1435

1630

1650

2000

2140

0630

0720

0920

1145

1220

-

1435

1630

1650

2000

2245

0630

0720

0920

1145

1220

-

1435

1630

1650

2000

2140

0630

0720

0920

1145

1220

-

1435

1630

1650

2000

2140

0630

0720

0920

1145

1220

-

1435

1630

1650

2000

2140

0630

-

0920

1145

-

1335

-

1630

-

-

2100

-

-

-

1000

-

1335

-

1630

1730

1900

2130

*Behovsrute som må tingast ruta før på telefon 911 89 343                 

 

 

Det er selskapet Barmøyferja AS som med bilferja "Barmøy" driftar sambandet Barmsund-Barmen. Telefonnummeret til "Barmøy" er 911 89 343.

barmen.no © 2017

Sida er utforma av ein fjellar