GLINSADE NYTT KJØKEN I GRENDAHUSET  (31.03.2011)

barmen.no: Håvar Fagerli

Med iherdig dugnadsinnsats og økonomisk støtte frå grunneigarlaget vert resultatet slik.

Slik såg det ut etter at alt det gamle var rydda ut

Litt moderne kunst på veggen før ein limer opp stålplata.

Tunga beint i munnen då moderne stålplate skulle limast utanpå gammal trevegg.
Det ser ut til å gå bra.
Det som tidlegare var pumpe- og vaskerrom har blitt eit flott kjølerom. Vasspumpa er flytta inn på herretoalettet.
Kjølerom med plass til svært mange kaker.
Både det nye kjøkenet, veggar og tak i heile grendahuset har dei siste dagane blitt utsett for ivrige vaskefiller.
Det er viktig å ha eit godt forhold til eventuelle sponsorar.
Planlegging av ein ny dugnadsdag.

Velfortent og koseleg kaffipause.

Spesiell takk til byggjenemda ved Tor og Knut. 

Takk til alle som deltok på dugnaden.

Takk til Barmøy grunneigarlag for økonomisk støtte.

Vaktmester'n Måløy AS har gjort ein god jobb som hovudhandverkar.

     

Tilbake