GLIMT FRÅ 2011 GJENNOM LINSA TIL HANNE MARIE

barmen.no: Hanne Marie Utvær 21.01.12   

Utsyn frå Barmen. (Foto: Hanne Marie Utvær)

(Foto: Hanne Marie Utvær)

Barmen turlag (Foto: Hanne Marie Utvær)

Juleverkstad. (Foto: Hanne Marie Utvær)
Juleverkstad. (Foto: Hanne Marie Utvær)

Julegrankveikjing. (Foto: Hanne Marie Utvær)

Nyttår. (Foto: Hanne Marie Utvær)

Nyttår. (Foto: Hanne Marie Utvær)

     

Tilbake