DÅ FERJELEMMEN SIGLA INN TIL BARMEN (19.09.2010)

barmen.no: Foto: Kjell Hagelid

Tysdag 7. september kom ferja "Osterøy" med ny ferjelem til kaia i Barmen. Takk til Kjell Hagelid som var barmen.no sin utsende denne dagen.

Utskiftinga av ferjelemmen gjekk knirkefritt med hjelp frå både mobilkran og kran på ferja "Osterøy"

For enkelte kom "barndomsøya" på besøk.

Presisjonsarbeid med eit vellukka resultat.
     

Tilbake