Barmøy bygdelag

Barmen.no

 

Foto: Håvar Fagerli

Barmøy bygdelag

6715 Barmen

Solstien  -  Tursti med både kunst og utsyn

barmen.no: Håvar Fagerli

19.08.2017

I sommar opna Solstien på Barmen. Her har familien Barmen på Solhaugen laga ei fargerik turløype frå vegen og opp til Hornet. Den kreative familien har dekorert stien med flotte steinmåleri og ein natursti med spørsmål for både små og store. Turen passar for turgåarar i alle aldrar og formnivå. God kul-tur!

barmen.no © 2017

Sida er utforma av ein fjellar