Barmøy bygdelag

Barmen.no

 

Foto: Håvar Fagerli

Litt frå 2015

Nettsida til Barmøy bygdelag starta opp i 2003. Mykje har hendt sidan den gong, og i arkivet kan ein leite seg tilbake på fleire måtar. I 2003 starta redaksjonen med blanke ark, og det har difor ikkje blitt eit godt arkiv med søkjefunksjon. Sida har òg endra utsjånad og struktur  mange gongar desse åra. Vi håpar at du likevel greier å bla  deg tilbake i historia til barmen.no. Er det noko du meiner manglar, er det berre å ta kontakt med redaktøren.

 

Her kan de gå tilbake til nettsida slik ho var i 2013.

 

Her kan de sjå nyhende frå 2003

 

Nedanfor kan de bla dykk gjennom nyhende frå juli 2004- desember 2013:

Error: Embedded data could not be displayed.

barmen.no © 2017

Sida er utforma av ein fjellar